Lars Johansson – Styrelseordförande för Vinga Securities

Mitt i epicentrum
Lars Johansson är arbetande styrelseordförande för Vinga Securities och har arbetat i finansbranschen i över 30 år, varav ett flertal år inom Skandiakoncernen.

Jag blir aldrig uttråkad. Ingen dag är den andra lik eftersom vår vardag påverkas av omvärldens och marknadens ständiga utveckling. Finansbranschen är det optimala området för den som vill vara mitt i samhällsförändringarnas epicentrum, menar Lars Johansson.

Varför är det intressant för investerare att vända sig till Vinga Securities?
Vinga Securities är specialister inom investeringsrådgivning rörande aktier, företagsobligationer och andra fixed income-investeringar. Våra kunder ges möjlighet att bidra med finansiering av tillväxtbolag i utbyte mot konkurrenskraftiga avkastningsmöjligheter. Det vi arbetar mest med är fastighetsrelaterade investeringar, då fastigheter är en reell tillgång som kan möjliggöra goda säkerheter för investeraren. Vi har många gånger erbjudit våra kunder möjligheten att investera i enskilda bolag tidigt, innan de går ut på börsen.

Vilka är era huvudsakliga kunder?
En gemensam nämnare är att våra kunder är personer som förstår hur man tjänar pengar över tid. Vi kan idag erbjuda någonting för alla, beroende på förmågan att investera och vilka risker man är beredd att ta. För att kunna investera i nyemissioner så kräver regleringarna en minsta investering om 100 000 Euro. Sedan finns det en andrahandsmarknad, där man kan investera lägre belopp i befintliga noterade eller onoterade värdepapper. Utöver det kan kunden investera i en diversifierad högräntefond med lägre risknivå.