Nordiska rötter – global ambition

 Specialister inom aktier, obligationer och andra högränteinvesteringar

Visar vägen framåt

Vinga Securities erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar och aktiemarknadstransaktioner. Genom internationell räckvidd och placing power ger vi en omfattande investerargrupp åtkomst till den växande nordiska kapitalmarknaden. Med över 200 transaktioner i ryggen är Vinga marknadsledare inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor.

+200

/ Antal transaktioner /

+19 Mdkr

/ Kapital rest sedan
2012 (S
EK) /

+10,9 %

/ Genomsnittlig årlig ränta
per skuldinvestering /

Vårt unika erbjudande

Vår rådgivning omfattar ett brett och unikt investeringsuniversum som skräddarsys efter dina behov och riskaptit. Som vår kund får du bland annat unik tillgång till den nordiska high yield-marknaden och till exklusiva investeringsmöjligheter i noterade och onoterade nordiska tillväxtföretag. Vi erbjuder investeringar inom ett flertal sektorer såsom teknik, industri, fastigheter och förnybar energi, vilket underlättar en bredare portföljsammansättning och ger goda förutsättningar för ditt kapital att växa.

PRIMÄRMARKNAD

Primärmarknaden är den plats där våra investerare erbjuds köpa nya värdepapper direkt utgivna av emittenten. 

Produkter:

 • Företagsobligationer
 • Stam- och preferensaktier
 • Andra investeringar

Avkastning: 8-15 % år
Minsta investering: 1 250 000 kr

SEKUNDÄRHANDEL

Vi erbjuder investeringsmöjligheter i ett brett utbud av tidigare utgivna värdepapper.

Produkter:

 • Företagsobligationer
 • Stam- och preferensaktier
 • Andra investeringar

Avkastning: 8-15 % år
Minsta investering: 100 000 kr

ASSET MANAGEMENT

Makrodriven förvaltning som investerar i megatrender på de globala kapitalmarknaderna.

Produkt: Diskretionär förvaltning
Namn: Aktiv Trend
Riskklass: 5/7
Målavkastning: 7-9 % år
Minsta investering: 5 000 000 kr

FOND

En aktivt förvaltad fond med fokus på företagsobligationer i det nordiska högräntesegmentet.

Produkt: Företagsobligationsfond
Namn: Vinga Corporate Bond
Riskklass: 2/7
Målavkastning: 5-7 % år
Minsta investering: 100 kr

För mer information

Nyheter

 • Bild till nyheten/pressreleasen

  June 26, 2024

  Vinga finansierar Patriams första hybridobligation

  Fastighetsutvecklaren Patriam har nyligen förvärvat en fastighet på Kungsholmen i Stockholm. I samband med detta emitterade bolaget en hybridobligation på 65 miljoner kronor, strukturerad av Vinga Group. Produkten utgör den första hybridobligationen strukturerad av Vinga, som bedömer att tillgångsslaget kan vara en attraktiv finansieringslösning för fler fastighetsutvecklare.

  Läs mer
 • Bild till nyheten/pressreleasen

  June 12, 2024

  Meet us at INTERSOLAR

  Are you looking to finance renewable energy projects? We will be in Munich on June 19, attending Intersolar Europe 2024, the leading exhibition for the solar industry.

  Läs mer
 • Bild till nyheten/pressreleasen

  June 12, 2024

  Another significant milestone achieved

  Seeing the now-finished greenhouse where tomato plants have been installed is inspiring. Vinga Group congratulates WA3RM and Regenergy Frövi on achieving this important milestone and looks forward to the first harvest, expected in August.

  Läs mer

Gröna obligationer

Partner till Climate Bonds Initiative

Vinga har anslutit sig till organisationen Climate Bonds Initiative, som främjar hållbara investeringar och utför certifiering av gröna obligationer. Genom Climate Bonds Initiative kan vi enklare erbjuda små och medelstora företag tillträde till marknaden för gröna obligationer samtidigt som vi erbjuder investerare hållbara investeringsmöjligheter.

climate bond logo

Gröna obligationer kan verifieras och emitteras inom ett stort och växande antal branscher, bland annat:

– Energieffektiva hus och fastighetsprojekt

– Rena transporter

– Hållbart skogs och jordbruk

– Solenergi, vindkraft och annan förnybar energi

Specialister inom aktier, obligationer och andra högränteinvesteringar

Varför Företagsobligationer?

En företagsobligation är ett lån till ett företag och samtidigt ett värdepapper som kan handlas på kapitalmarknaden. Företagsobligationer har flera attraktiva egenskaper:

K

De har alltid lägre risk än aktier i samma bolag och kassaflödet är känt i förväg genom att kupongens storlek och obligationens förfallopris är fastställda i obligationsavtalet.

K

Panter, och det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar, är faktorer som skyddar obligationens värde.

K

Till skillnad från aktier kräver inte obligationer att bolag visar tillväxt eller tar marknads-andelar för att leverera sin avkastning utan det räcker med att bolaget kan återbetala obligationen på förfallodagen.

Varför Aktier?

Aktier är andelar av ägandet i ett företag. Likt obligationer kan aktier handlas privat eller på en publik marknadsplats.

K

Den främsta fördelen med en aktieinvestering är möjligheten att öka värdet på investerat belopp. Aktier erbjuder obegränsad uppsida i form av kursuppgång och utdelningar. 

K

Förvärv och fusioner, så kallad M&A, möjliggör ytterligare potential för aktieägare. Ett förvärv av företaget kan ge dess aktieägare möjlighet att avyttra sina innehav till en väsentligt högre kurs.

K

Som delägare kan aktieägare rösta i vissa företagsfrågor, exempelvis vid valet av styrelseledamöter på bolagsstämman. När det gäller preferensaktier har de ofta lägre röststyrka än stamaktier, men i gengäld högre prioritet till aktieutdelningar.

Företagsobligationer

Avkastning via förutbestämda ränteutbetalningar

Känt förfallodatum

Avkastning beroende av emittentens överlevnad

Högre prioritet än aktier

Aktier

Avkastning via kursuppgång eller utdelningar

Evigvarande

Avkastning beroende av vinst och tillväxt

Lägre prioritet än obligationer

Ett urval av tidigare transaktioner

FÖRNYBAR ENERGI

155 MSEK grön obligation och aktieemissioner för Recap Energy AB.

FASTIGHETER

620 MDKK obligationsemissioner för NPV Group.

FASTIGHETER

550 MSEK grön obligationsemissioner åt Patriam Invest AB.

TEKNOLOGI

320 MDKK obligationsemissioner för CPHI-Holding A/S.

FASTIGHETER

1000 MDKK obligationsemissioner och direktlån för Oskar Group.

FÖRNYBAR ENERGI

825 MSEK grön obligation och aktieemissioner
för Advanced Soltech Sweden AB.

FASTIGHETER

1450 MDKK obligationsemissioner
åt Gefion Group.