Emilie Åkerblom – Legal & Head of Compliance på Vinga Securities

Vilken karriärväg ledde hit?
Jag pluggade på juristprogrammet i Göteborg och började sommarjobba samt jobba extra på bank. Jag fick sedan jobb på bank innan studierna avslutades och trivdes på en arbetsplats där juridiken inte utgör huvudverksamheten men ändå är väldigt viktig för bolagets verksamhet. Därefter ville jag till en annan roll inom någorlunda samma bransch och sökte compliance på Vinga Securities. Jag sökte en tjänst som kanske inte finns på samma sätt idag men min roll har utvecklats tillsammans med företaget.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
De är omväxlande, minst sagt. Jag delar min tid mellan flera bolag inom Vinga-gruppen och gör allt från att skriva rapporter och bedömningar, till att genomföra utbildningar och kontroller samt ta fram och uppdatera policyer och andra dokument. Den roll som jag idag har är inblandad i många delar av verksamheten vilket medför ett stort internt ”kontaktnät” och ganska ofta snabba beslut.

Vad är det mest spännande med ditt jobb?
Det jag gillar mest är känslan av att mitt arbete spelar roll för bolaget och att mina beslut är viktiga. Att ens tjänst utvecklas tillsammans med bolagets eller bolagens utveckling. Inget är statiskt, vare sig när man jobbar med juridik eller mot en organisation som hanterar kunder och som påverkas av andras beslut. Att man inte alltid vet hur dagen kommer se ut har ju sin charm det också.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?
Att ständigt hålla sig uppdaterad på alla områden samt att dela tiden mellan flera bolag, vars arbetsuppgifter är roliga men ibland väldigt olika.

Varför tycker du att man ska arbeta på Vinga Securities? 
Man ska jobba på Vinga om man vill kunna utvecklas och påverka. Vinga är en arbetsplats som har både den lilla och stora arbetsplatsens möjligheter; Här har man möjlighet att vara en del av ett större maskineri, men arbetsplatsen är inte så stor att man blir anonym. Din dagliga arbetsinsats kommer att spela roll och påverka andra anställda och även bolaget. Det är en social arbetsplats där det är hårt arbete som gäller när det krävs, men däremellan finns utrymme att ha väldigt roligt.